Kronisk hjertesvigt i almen praksis – et kvalitetssikringsprojekt

  • Astrid Drivsholm Sloth, HU-læge i almen medicin, ph.d
  • 20-10-2020

Formål med projektet

Hovedparten af patienter med hjertesygdomme bliver efter den initiale udredning og behandling på de kardiologiske afdelinger afsluttet til egen læge. Det betyder, at almen praksis spiller en afgørende rolle i den fortsatte monitorering og behandling af patienter med hjertesygdomme.

Formålet med igangværende projekt er at analysere og optimere arbejdsgange, monitorering og behandling samt fremme det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og de kardiologiske afdelinger for patienter med kronisk hjertesvigt. Projektet er aktuelt udvidet til også at omfatte patienter med iskæmisk hjertesygdom og atrieflimren.

Metode

Projektet anvender både kvantitative og kvalitative metoder i form af journalaudit samt spørgeskemaundersøgelse og interview af læger og praksispersonale til at identificere fokusområder. Effekten af forskellige optimeringstiltag vil blive evalueret et år efter implementering.

Projektet udgår fra Lægerne på Kanaltorvet i Albertslund.

Økonomisk støtte

KEU - Der er foreløbig bevilget 306.570 kr.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Kardiologi

Relaterede projekter