Revidering af vejledningen ”Infektioner i almen praksis” og lommekort om behandling af meningitis ”Meningitis – før indlæggelse”

  • Mie Riise - Lægemiddelenheden i Region Sjælland
  • 12-09-2021
Projektet er afsluttet.

Formål med projektet

Revidering af vejledningen ”Infektioner i almen praksis” og lommekort om behandling af meningitis ”Meningitis – før indlæggelse” med det formål at sikre, at almen praksis har nye og opdaterede informationer tilgængeligt vedr. undersøgelse, diagnostik og behandling af hyppige infektionssygdomme for derigennem at sikre hensigtsmæssig brug af antibiotika.

Resultater

Vejledningen og lommekortet foreligger i en revideret udgave.

Der er udarbejdet et nyt afsnit om erythema migrans og en ny vejledning om urinvejsinfektioner fra Medicinrådet er indarbejdet.

Evaluering

Der foreligger en opdateret vejledning, lommekort om meningitis og ark med børnedoseringer. Materialet er sendt fysisk ud til alle lægepraksis i regionen. Ark med børnedosering er trykt på karton, så det er mere holdbart ift. at ligge på skrivebord i praksis.

Lægemiddelenheden har modtaget en del efterbestillinger på materialet.

Tilbagemeldinger fra almen praksis ifbm. genbestilling eller ved klyngemøder har været meget positive. Almen praksis ytrer stor tilfredshed med materialet og giver udtryk for, at det er meget praktisk brugbart.

Økonomisk støtte

KEU Region Sjælland

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Akutberedskab