Kontinuitet i et stort lægehus

  • Praktiserende læge Thomas Drivsholm
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Vi ønskede at etablere et mål for kontinuitet for patienter med kronisk sygdom, deriblandt kigge på om vores patienter med type 2-diabetes har kontinuitet i deres behandling. Kontinuitet er afgørende for god behandling af patienter med kronisk sygdom, men kan være truet i større lægehuse. Med øget størrelse af et lægehus, både hvad angår antallet af patienter og læger, risikerer man, at kontinuiteten falder. Omvendt er det tænkeligt, at en høj grad af kontinuitet fører til bedre behandlingskvalitet.

Metode

Således har kolleger i et større britisk studie fundet indikationer på, at en høj grad af kontinuitet synes at være relateret til færre indlæggelser. Kontinuitet bidrager optimalt set til at opbygge en relation, undgå tab af viden og sikre at én faglig tovholder tager det behandlingsmæssige ansvar. Emnet er dog ganske komplekst. En spæd start på at belyse emnet er at etablere et mål for kontinuitet og at kigge på, om patienter med kronisk sygdom har kontinuitet i deres behandling.

Resultater

Vi har med udgangspunkt i det mål for kontinuitet, som de britiske kolleger har arbejdet med, etableret et relevant, dansk mål for kontinuitet i form af antallet af konsultationer imellem en patient og dennes behandlingsteam (teamlæge og -sygeplejerske) ud af patientens samlede antal kontakter til lægehuset. Vi har således kigget på, i hvor høj grad vores patienter med type 2-diabetes er set af deres behandlingsteam eller ej.

Evaluering

Emnet kontinuitet er relevant i vores relativt store lægehus, specielt da vi i de sidste år har fokuseret på omlægning af driften for at sikre en øget tilgængelighed, dog primært for andre konsultationstyper
end de mere velplanlagte konsultationer for patienter med kronisk sygdom.

Dette projekt har således hjulpet os til at fastholde et fokus på vores behandling af patienter med kronisk sygdom, hvor netop de mere velplanlagte konsultationer er altafgørende behandlingsmæssigt.

Det er vores håb, at vi med resultaterne fra dette projekt kan bidrage til fokus på emnet kontinuitet og måske bidrage og inspirere andre kolleger til at belyse emnet mere fyldestgørende, herunder at kigge på andre aspekter af kontinuitet, og måske som et næste naturligt skridt belyse om kontinuitet kan føre til bedre behandlingskvalitet.

Projektet har bl.a. affødt interesse hos en af vores sekretærvikarer (medicinstuderende), som har arbejdet med data og siden skrevet sin bachelor-opgave om emnet, og aktuelt er ved at skrive en artikel med henblik på mulig publicering i Månedsskriftet.

Økonomisk støtte

KAP-H

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Patientsikkerhed