DSAM medlemsmøde - Ryggen i Region Nord

  • Janni Kristensen
  • 05-04-2021

Formål med projektet

At gennemgå
-basis rygundersøgelse ved lændesmerter
-diagnostisk tankegang
-forløb for patienter med uspecifikke lænderygsmerter
-forløb for patienter med rodpåvirkning
-brug af billeddiagnostik

Metode

Til mødet deltog 40 personer inkl. 4 reumatologer fra sygehusenes ryg.amb. Ålborg/Hjørring, DSAM formand Anders Beich, praksis konsulenten for fysioterapi og en enkelt SAMS’er.
Der var oplæg fra
1) Oplæg fra forskningsenheden vedr. evidens på rygområdet og resultater fra et forskningsprojekt samt projekt om kommunikation med patienter med rygsmerter
2) Oplæg fra reumatologer
3) Oplæg fra praksiskonsulenter i reumatologi samt neurologi/neurokirurgi

Resultater

1+2) Reumatologerne som deltog i mødet angav at nordjyske læger er gode til at vurdere og behandle patienter med rygsmerter. Dette bl.a. betinget af at vi gennem mange år har haft få henvisningsmuligheder. Dette støttes af statistik over hvor mange patienter med rygsmerter der henvises til en sekundærsektor vurdering i de forskellige regioner.
I Region Syd henvises 145 ptt/100.000 indbyggere årligt til sygehusene, og i Region Nord henvises 98,5 ptt/100.000 indbyggere (personår).

Forskningsprojektet vedr. rygsmerter tydede dog på at lægerne ved oplysning og uddannelse kunne gøre det endnu bedre, nedsætte sygelighed og spare samfundets ressourceforbrug. Frygt begrænser ptt med rygsmerter mere end fund ved scanning og har stor betydning for ptt prognose. Lægen skal undgå at bidrage til katastrofetænkning. Gode vendinger til brug ved kommunikation med patienterne og evidens bag dette.
3) Vedr. nye forløbsbeskrivelser der er på trapperne, kommer til at ligge på sundhed.dk. Der linkes herunder til de nuværende forløbsbeskrivelser på sundhed.dk. Oplægsholder mindede om at bruge udvidet lænderygundersøgelse ved de fysioterapeuter som er godkendt til denne ydelse. Desuden har nogle kommuner tilbud til patienter med længerevarende rygsmerter, ligesom der evt. kan henvises til fx Skagen Gigt‐ og rygcenter til et 3 ugers forløb.

Økonomisk støtte

DSAM midler

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Reumatologi

Relaterede projekter