Professionel kommunikation

Praktiserende speciallæger

Alment praktiserende læger har en central rolle i behandlingen af patienter med kroniske sygdomme. For at sikre kvalitet i behandlingen af den stigende forekomst af kroniske sygdomme er der i Danmark ...
  • 12-09-2021